Vạn Phụng Chi Vương

Hậu cung – nơi luôn xảy ra những cuộc chiến không có điểm dừng, những cuộc tàn sát không thương tiếc…vì hai chữ “quyền lực”. Những người phụ nữ sống trong