Nhà trọ có 4 cô chiêu

Sau “Nghiêng nghiêng dòng nước”, khán giả màn ảnh Let’s Viet sẽ có cơ hội thưởng thức tác phẩm tiếp theo là sự hợp tác giữa hãng sản xuất Lasta

Lửa tình bất diệt

Bị cha mẹ ép gả cho Chay Wiriya –  nhà vua trẻ thành Banthaisila, nàng Anintita không chấp nhận vì đã có tình cảm sâu nặng với Sinthu – chàng