Nghiêng Nghiêng Dòng Nước

“Nghiêng nghiêng dòng nước” – tác phẩm mới nhất của Lasta Multimedia – là một khúc ca đầy xúc cảm về những kiếp người cùng khổ, phải rời bỏ quê