Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 10-4-2017

00h30 – 01h00 Nhịp đập thể thao 01h00 – 01h30 Nơi yêu thương ở lại 01h30 – 02h15 Chiếu phim :PTVN: Một thời lãng quên 02h15 – 02h30 Thường thức