Lịch phát sóng THVL2 thứ 6 ngày 23-6-2017

00:00 Phim Việt Nam: Chiếc vòng ngọc huyết – T.26 00:45 Thế giới trước 0G 01:00 Phim Trung Quốc: Tiết Cương phản Đường 02:30 Phim Việt Nam: Osin nổi loạn