Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 30-9-2019

00h45 – 01h30 Chiến binh địa hình 01h30 – 02h15 Chiếu phim :Phim truyện Việt Nam: Đường hoang lạc bước 02h15 – 02h30 Trong thế giới xe 02h30 – 03h15