Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 16-9-2019

00:00 Ký sự Nẻo về nguồn cội:Nghệ thuật Tuồng Bình Định 00:15 Phim truyện Ánh sáng trước mặt – Tập 24 01:00 Nhìn thẳng Thủy điện Dakdrinh lời hứa không