Lịch phát sóng VTV5 thứ 4 ngày 8-1-2020

00:00 Phim tài liệu Những người mẹ đặc biệt 00:30 Tinh hoa nghề Việt Các bài võ đặc sắc của võ đường Mai Hãn, Quảng Trị 00:45 Phụ nữ Việt

Lịch phát sóng VTV4 thứ 4 ngày 8-1-2020

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Những