Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 11-1-2020

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Catherine Karnow và mối duyên với Việt Nam 01:15 Người Việt