Lịch phát sóng VTV5 thứ 5 ngày 26-3-2020

05:00 Chương trình tiếng Mông 05:30 Chương trình tiếng Dao 06:00 Chương trình tiếng Thái 06:30 Chương trình tiếng Tày 07:00 Ký sự Về miền Cha Pi – Tập 3: