Lịch phát sóng VTV7 thứ 5 ngày 22-3-2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 VTV7 English Crack’em up – Số 15 07:30 Đường đến trường Khanh 07:45 Chuyện trường tôi Trường học sinh thái 08:00 Tiếng Anh THCS