Lịch phát sóng Animal Planet Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
00:40MUTANT PLANET
HÀNH TINH ĐỘT BIẾN
01:35THE MAGIC OF THE BIG BLUE
PHÉP MÀU CỦA ĐẠI DƯƠNG
02:30BAD DOG!
CHÓ HƯ
03:25TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
03:50PACK, THE
BẦY ĐÀN
04:20IVORY WARS
CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
05:15TANKED (S6)
LÀM BỂ (MÙA 6)
06:15MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
06:45MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
07:15CATS 101
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ MÈO
lịch phát sóng Animal Planet
08:10MONSTERS INSIDE ME
QUÁI VẬT TRONG TÔI
09:05RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
10:00TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
10:25PACK, THE
BẦY ĐÀN
10:55MUTANT PLANET
HÀNH TINH ĐỘT BIẾN
11:50INTO THE PRIDE
GIA NHẬP ĐÀN SƯ TỬ
12:45BAHAMA BLUE
BAHAMA XANH BIẾC
13:40RUGGED JUSTICE (S3)
CÔNG LÝ GIAN NAN (MÙA 3)
14:35MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
15:00MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
15:30CATS 101
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ MÈO
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
16:25TANKED (S6)
LÀM BỂ (MÙA 6)
17:20RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
18:15IVORY WARS
CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
19:10BAD DOG!
CHÓ HƯ
20:05MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
20:30MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
21:00TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
21:25PACK, THE
BẦY ĐÀN
21:55KILLER HORNETS FROM HELL
ONG BẮP CÀY SÁT THỦ TỪ ĐỊA NGỤC
22:50BAHAMA BLUE
BAHAMA XANH BIẾC
23:45MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT