Lịch phát sóng Animal Planet thứ 2 ngày 16-1-2017

GiờChương trình
00:40MOUNTAIN MONSTERS (SEASON 2)
QUỶ NÚI (MÙA 2)
01:35RUGGED JUSTICE
CÔNG LÝ GIAN NAN
02:30FINDING BIGFOOT
TÌM KIẾM NGƯỜI TUYẾT
04:20THE MAGIC OF THE BIG BLUE
PHÉP MÀU CỦA ĐẠI DƯƠNG
05:15FINDING BIGFOOT
TÌM KIẾM NGƯỜI TUYẾT
07:15TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
07:40PACK, THE
BẦY ĐÀN
08:10RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
lịch phát sóng Animal Planet
09:05NATURE'S DEADLIEST
NHỮNG KẺ NGUY HIỂM NHẤT TỰ NHIÊN
10:00TANKED (S6)
LÀM BỂ (MÙA 6)
10:55COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
11:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
12:45AMERICA'S CUTEST
NHỮNG SINH VẬT ĐÁNG YÊU NHẤT NƯỚC MỸ
13:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
14:35WILDEST ISLANDS
NHỮNG HÒN ĐẢO HOANG DÃ NHẤT
15:30COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
16:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
17:20WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
18:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:10WILDEST ARCTIC
VÙNG CỰC HOANG DÃ
20:05INTO THE PRIDE
GIA NHẬP ĐÀN SƯ TỬ
21:00MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
21:25MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
21:55RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
22:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
23:45INTO THE PRIDE
GIA NHẬP ĐÀN SƯ TỬ