Lịch phát sóng Animal Planet thứ 3 ngày 17-1-2017

GiờChương trình
00:40MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
01:05MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
01:35RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
02:30COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
03:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
04:20WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
05:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
06:15WILDEST ARCTIC
VÙNG CỰC HOANG DÃ
07:15COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
lịch phát sóng Animal Planet
08:10INTO THE PRIDE
GIA NHẬP ĐÀN SƯ TỬ
09:05MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
09:30MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
10:00RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
10:55COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
11:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
12:45WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
13:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
14:35WILDEST ARCTIC
VÙNG CỰC HOANG DÃ
15:30COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
16:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
17:20WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
18:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:10WILDEST ARCTIC
VÙNG CỰC HOANG DÃ
20:05THE MAGIC OF THE BIG BLUE
PHÉP MÀU CỦA ĐẠI DƯƠNG
21:00TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
21:25PACK, THE
BẦY ĐÀN
21:55BAHAMA BLUE
BAHAMA XANH BIẾC
22:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
23:45THE MAGIC OF THE BIG BLUE
PHÉP MÀU CỦA ĐẠI DƯƠNG