Lịch phát sóng Animal Planet thứ 3 ngày 21-3-2017

GiờChương trình
00:40MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
01:05MEET THE SLOTHS
GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI
01:35PROJECT GRIZZLY
DỰ ÁN GẤU BẮC MỸ
02:30WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
03:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
04:20BAD DOG!
CHÓ HƯ
05:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
06:15EXTRAORDINARY ANIMALS
NHỮNG LOÀI VẬT PHI THƯỜNG
07:15WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
lịch phát sóng Animal Planet
08:10RAISED WILD
LỚN LÊN TRONG HOANG DÃ
09:05MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
09:30MEET THE SLOTHS
GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI
10:00PROJECT GRIZZLY
DỰ ÁN GẤU BẮC MỸ
10:55WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
11:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
12:45BAD DOG!
CHÓ HƯ
13:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
14:35EXTRAORDINARY ANIMALS
NHỮNG LOÀI VẬT PHI THƯỜNG
15:30WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
16:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
17:20BAD DOG!
CHÓ HƯ
18:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:10EXTRAORDINARY ANIMALS
NHỮNG LOÀI VẬT PHI THƯỜNG
20:05WILDEST LATIN AMERICA
THIÊN NHIÊN CHÂU MỸ LATINH
21:00WILD COSTA RICA
Costa Rica Hoang Dã
21:55FRONTIER BORNEO
BIÊN GIỚI BORNEO
22:20MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
22:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
23:45WILDEST LATIN AMERICA
THIÊN NHIÊN CHÂU MỸ LATINH