Lịch phát sóng Animal Planet thứ 3 ngày 24-1-2017

GiờChương trình
00:40MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
01:05MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
01:35RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
02:30SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
02:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
03:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
04:20WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
05:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
06:15NATURE'S GREATEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN LỚN NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
07:15SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
lịch phát sóng Animal Planet
07:40SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
08:10INTO THE PRIDE
GIA NHẬP ĐÀN SƯ TỬ
09:05MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
09:30MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
10:00RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
10:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
11:20SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
11:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
12:45WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
13:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
14:35NATURE'S GREATEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN LỚN NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
15:30SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
15:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
16:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
17:20SECRET LIFE OF PETS
CUỘC SỐNG BÍ ẨN CỦA THÚ CƯNG
17:45SECRET LIFE OF PETS
CUỘC SỐNG BÍ ẨN CỦA THÚ CƯNG
18:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:10NATURE'S GREATEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN LỚN NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
20:05WILDEST INDIA
NƠI HOANG DÃ NHẤT CỦA ẤN ĐỘ
21:00TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
21:25PACK, THE
BẦY ĐÀN
21:55BAHAMA BLUE
BAHAMA XANH BIẾC
22:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
23:45WILDEST INDIA
NƠI HOANG DÃ NHẤT CỦA ẤN ĐỘ