Lịch phát sóng Animal Planet thứ 3 ngày 31-1-2017

GiờChương trình
00:40MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
01:05MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
01:35RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
02:30SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
02:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
03:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
04:20DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
04:45DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
05:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
06:15NATURE'S WEIRDEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN KỲ LẠ NHẤT TRONG TỰ NHIÊN
07:15SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
07:40SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
lịch phát sóng Animal Planet
08:10INTO THE PRIDE
GIA NHẬP ĐÀN SƯ TỬ
09:05MEET THE PENGUINS
GẶP GỠ CHIM CÁNH CỤT
09:30MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
10:00RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
10:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
11:20SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
11:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
12:45DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
13:10DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
13:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
14:35NATURE'S WEIRDEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN KỲ LẠ NHẤT TRONG TỰ NHIÊN
15:30SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
15:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
16:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
17:20DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
17:45DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
18:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:10NATURE'S WEIRDEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN KỲ LẠ NHẤT TRONG TỰ NHIÊN
20:05WILDEST INDIA
NƠI HOANG DÃ NHẤT CỦA ẤN ĐỘ
21:00TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
21:25PACK, THE
BẦY ĐÀN
21:55BAHAMA BLUE
BAHAMA XANH BIẾC
22:40TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
22:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
23:05THE PACK
BẦY ĐÀN
23:35BAHAMA BLUE
BAHAMA XANH BIẾC
23:45WILDEST INDIA
NƠI HOANG DÃ NHẤT CỦA ẤN ĐỘ