Lịch phát sóng Animal Planet thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:30SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
00:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
01:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
02:20DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
02:45DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
03:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
04:15NATURE'S WEIRDEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN KỲ LẠ NHẤT TRONG TỰ NHIÊN
05:15SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
05:40SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
06:10WILDEST INDIA
NƠI HOANG DÃ NHẤT CỦA ẤN ĐỘ
lịch phát sóng Animal Planet
07:05TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
07:30THE PACK
BẦY ĐÀN
08:00BAHAMA BLUE
BAHAMA XANH BIẾC
08:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
09:20SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
09:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
10:45DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
11:10DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
11:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
12:35NATURE'S WEIRDEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN KỲ LẠ NHẤT TRONG TỰ NHIÊN
13:30SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
13:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
14:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
15:20DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
15:45DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
16:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
17:10NATURE'S WEIRDEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN KỲ LẠ NHẤT TRONG TỰ NHIÊN
18:05BAD DOG!
THÚ HƯ
19:00TANKED
LÀM BỂ
19:55PETS 101
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG
20:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
21:45BAD DOG!
THÚ HƯ
22:40TANKED
LÀM BỂ
23:35PETS 101
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG