Lịch phát sóng Animal Planet thứ 4 ngày 15-3-2017

GiờChương trình
00:40WILDEST EUROPE
NHỮNG MIỀN ĐẤT HOANG DÃ NHẤT CỦA CHÂU ÂU
01:35FRONTIER BORNEO
BIÊN GIỚI BORNEO
02:00MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
02:30WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
03:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
04:20MY PET'S GONE VIRAL
THÚ CƯNG CỦA TÔI TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
04:45MY PET'S GONE VIRAL
THÚ CƯNG CỦA TÔI TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
05:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
06:15WILDEST AFRICA
CHÂU PHI HOANG DÃ
lịch phát sóng Animal Planet
07:15WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
08:10WILDEST LATIN AMERICA
THIÊN NHIÊN CHÂU MỸ LATINH
09:05WILDEST EUROPE
NHỮNG MIỀN ĐẤT HOANG DÃ NHẤT CỦA CHÂU ÂU
10:00FRONTIER BORNEO
BIÊN GIỚI BORNEO
10:25MEET THE ORANGUTANS
GẶP GỠ ĐƯỜI ƯƠI
10:55WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
11:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
12:45MY PET'S GONE VIRAL
THÚ CƯNG CỦA TÔI TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
13:10MY PET'S GONE VIRAL
THÚ CƯNG CỦA TÔI TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
13:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
14:35WILDEST AFRICA
CHÂU PHI HOANG DÃ
15:30WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
16:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
17:20MY PET'S GONE VIRAL
THÚ CƯNG CỦA TÔI TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
17:45MY PET'S GONE VIRAL
THÚ CƯNG CỦA TÔI TRỞ NÊN NỔI TIẾNG
18:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:10WILDEST AFRICA
CHÂU PHI HOANG DÃ
20:05FEEDING TIME
GIỜ ĂN
21:00TANKED: TANKS FOR THE HELP
LÀM BỂ: BỂ CÁ HỮU ÍCH
21:55DOGS 101
THẾ GIỚI LOÀI KHUYỂN
22:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
23:45FEEDING TIME
GIỜ ĂN