Lịch phát sóng Animal Planet thứ 4 ngày 28-3-2018

GiờChương trình
00:40Wild Mexico
Mêhico Hoang Dã
01:35Monsters Inside Me (S8)
Con Quỷ Trong Tôi
02:30Project Grizzly
Dự Án Gấu Bắc Mỹ
03:25Mountain Monsters
Quỷ Núi
04:20World'S Cutest
Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Thế Giới
05:15My Cat From Hell (S3)
Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Phần 3)
06:15Super Senses (S2)
Giác Quan Siêu Đẳng (Phần 2)
07:15Project Grizzly
Dự Án Gấu Bắc Mỹ
lịch phát sóng Animal Planet
08:10Animal Nation With Anthony Anderson
Vương Quốc Động Vật: Người Dẫn: Anthony Anderson
09:05Wild Mexico
Mêhico Hoang Dã
10:00Monsters Inside Me (S8)
Con Quỷ Trong Tôi
10:55Project Grizzly
Dự Án Gấu Bắc Mỹ
11:50Mountain Monsters
Quỷ Núi
12:45World'S Cutest
Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Thế Giới
13:40My Cat From Hell (S3)
Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Phần 3)
14:35Super Senses (S2)
Giác Quan Siêu Đẳng (Phần 2)
15:30Project Grizzly
Dự Án Gấu Bắc Mỹ
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
16:25Mountain Monsters
Quỷ Núi
17:20World'S Cutest
Những Sinh Vật Đáng Yêu Nhất Thế Giới
18:15My Cat From Hell (S3)
Mèo Của Tôi Đến Từ Địa Ngục (Phần 3)
19:10Super Senses (S2)
Giác Quan Siêu Đẳng (Phần 2)
20:05Animal Cribs
Chuồng Động Vật
21:00Cat Vs. Dog
Cuộc Chiến Chó Mèo
21:55From Wags To Riches
Làm Giàu Từ Thú Cưng
22:50Mountain Monsters
Quỷ Núi
23:45Animal Cribs
Chuồng Động Vật
23:00Soccer
The John Dykes Show
23:30Martial Arts
UFC Epics