Lịch phát sóng Animal Planet thứ 6 ngày 17-3-2017

GiờChương trình
00:40KILLER OUTBREAKS
NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
01:35FINDING BIGFOOT
TÌM KIẾM NGƯỜI TUYẾT
02:30WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
03:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
04:20MEET THE SLOTHS
GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI
05:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
06:15OPERATION WHALE
GIẢI PHẪU CÁ VOI
07:15WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
lịch phát sóng Animal Planet
08:10MOUNTAIN MONSTERS
QUỶ NÚI
09:05KILLER OUTBREAKS
NHỮNG BỆNH DỊCH CHẾT NGƯỜI
10:00FINDING BIGFOOT
TÌM KIẾM NGƯỜI TUYẾT
10:55WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
11:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
12:45MEET THE SLOTHS
GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI
13:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
14:35OPERATION WHALE
GIẢI PHẪU CÁ VOI
15:30WEIRD CREATURES WITH NICK BAKER
Những Sinh vật kỳ lạ cùng Nick Baker
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
16:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
17:20MEET THE SLOTHS
GẶP GỠ NHỮNG CHÚ LƯỜI
18:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:10OPERATION WHALE
GIẢI PHẪU CÁ VOI
20:05MUTANT PLANET
HÀNH TINH ĐỘT BIẾN
21:00BROKEN TAIL'S LAST JOURNEY
HÀNH TRÌNH CUỐI CÙNG CỦA ĐUÔI GÃY
21:55PIT BULLS & PAROLEES
Chó Pit Bull và Những tù nhân được tha bổng
22:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
23:45MUTANT PLANET
HÀNH TINH ĐỘT BIẾN
23:00Mixed Martial Arts
Total Combat 2016-17
23:30Soccer
Friday Night Football 2016-17