Lịch phát sóng Animal Planet thứ 6 ngày 20-1-2017

GiờChương trình
00:40KILLER HORNETS FROM HELL
ONG BẮP CÀY SÁT THỦ TỪ ĐỊA NGỤC
01:35MONSTERS INSIDE ME
QUÁI VẬT TRONG TÔI
02:30COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
03:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
04:20WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
05:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
06:15WILDEST ARCTIC
VÙNG CỰC HOANG DÃ
07:15COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
lịch phát sóng Animal Planet
08:10MOUNTAIN MONSTERS (SEASON 2)
QUỶ NÚI (MÙA 2)
09:05KILLER HORNETS FROM HELL
ONG BẮP CÀY SÁT THỦ TỪ ĐỊA NGỤC
10:00MONSTERS INSIDE ME
QUÁI VẬT TRONG TÔI
10:55COLD RIVER CASH
TIỀN LẠNH BÊN SÔNG
11:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
12:45WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
13:40RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
14:35WILDEST ARCTIC
VÙNG CỰC HOANG DÃ
15:30SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
15:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
16:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
17:20WORLD'S CUTEST
NHỮNG THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU NHẤT THẾ GIỚI
18:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:10NATURE'S GREATEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN LỚN NHẤT CỦA TỰ NHIÊN
20:05MUTANT PLANET
HÀNH TINH ĐỘT BIẾN
21:00IVORY WARS
CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
21:55RUGGED JUSTICE (S3)
CÔNG LÝ GIAN NAN (MÙA 3)
22:50MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
23:45MUTANT PLANET
HÀNH TINH ĐỘT BIẾN