Lịch phát sóng Animal Planet thứ 7 ngày 4-2-2017

GiờChương trình
00:30SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
00:55SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
01:25MY CAT FROM HELL
MÈO CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐỊA NGỤC
02:20DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
02:45DOGS 101: NEW TRICKS
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ CHÓ: NHỮNG TRÒ MỚI
03:15RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
04:15NATURE'S WEIRDEST EVENTS
NHỮNG SỰ KIỆN KỲ LẠ NHẤT TRONG TỰ NHIÊN
05:15SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
05:40SWAMP BROTHERS
ANH EM VÙNG ĐẦM LẦY
lịch phát sóng Animal Planet
06:10MUTANT PLANET
HÀNH TINH ĐỘT BIẾN
07:05IVORY WARS
CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
08:00RUGGED JUSTICE (S3)
CÔNG LÝ GIAN NAN (PHẦN 3)
08:55WILDEST INDIA
NƠI HOANG DÃ NHẤT CỦA ẤN ĐỘ
09:50RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
10:45MOUNTAIN MONSTERS
QUỶ NÚI
11:40BAD DOG!
THÚ HƯ
12:35HUMAN PREY
CÁ MẬP SÁT THỦ
13:30BAHAMA BLUE
BAHAMA XANH BIẾC
14:25LODGING WITH LIONS
Ở CÙNG SƯ TỬ
lịch phát sóng Animal Planet hôm nay
14:50LODGING WITH LIONS
Ở CÙNG SƯ TỬ
15:20MONSTERS INSIDE ME (S7)
QUÁI VẬT TRONG TÔI (PHẦN 7)
16:15TANZANIA'S BEST KEPT SECRET
BÍ MẬT ĐƯỢC GIỮ KÍN NHẤT TANZANIA
16:40THE PACK
BẦY ĐÀN
17:10INTO THE PRIDE
GIA NHẬP ĐÀN SƯ TỬ
18:05IVORY WARS
CUỘC CHIẾN NGÀ VOI
19:00RIVER MONSTERS
QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG SÔNG
19:55TANKED
LÀM BỂ
20:50PETS 101
TRĂM LẺ MỘT CHUYỆN VỀ THÚ CƯNG
21:45MONSTERS INSIDE ME (S7)
QUÁI VẬT TRONG TÔI (PHẦN 7)
22:40MUTANT PLANET
HÀNH TINH ĐỘT BIẾN
23:35WILDEST INDIA
NƠI HOANG DÃ NHẤT CỦA ẤN ĐỘ