Lịch phát sóng AXN HD Chủ Nhật ngày 2-12-2018

GiờChương trình
00:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 11
Tập 11
01:00Phiêu Lưu Ký Tập 45
Tập 45
02:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 34
Tập 34
03:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 24
Tập 24
04:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 11
Tập 11
05:00Phiêu Lưu Ký Tập 45
Tập 45
06:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 33
Tập 33
07:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 23
Tập 23
08:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 10
Tập 10
09:00Phiêu Lưu Ký Tập 44
Tập 44
10:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 33
Tập 33
11:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 23
Tập 23
12:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 10
Tập 10
13:00Phiêu Lưu Ký Tập 44
Tập 44
14:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 33
Tập 33
15:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 23
Tập 23
16:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 10
Tập 10
17:00Phiêu Lưu Ký Tập 44
Tập 44
18:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 33
Tập 33
19:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 24
Tập 24
lịch phát sóng AXN HD
20:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 11
Tập 11
21:00Phiêu Lưu Ký Tập 45
Tập 45
22:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 34
Tập 34
23:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 24
Tập 24
09:00Thế giới tự nhiên
Số 14
09:30Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
10:00Thực đơn đỉnh
Số 16
10:15Sống ở Việt Nam
Số 28
10:30Thế giới tự nhiên
Số 15
11:00Hồn Việt
Số 3
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
12:00Thế giới tự nhiên
Số 16
12:30Nhịp sống quanh ta
Số 14
13:00Cùng sao khám phá
Số 16
13:15Nghề xưa còn lại
Số 16
13:30Thế giới tự nhiên
Số 17
14:00Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
14:30Thực đơn đỉnh
Số 16
14:45Sống ở Việt Nam
Số 28
15:00Thế giới tự nhiên
Số 18
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Đi là đến
Số 8
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
16:30Thế giới tự nhiên
Số 19
17:00Theo dấu người xưa
Số 7
17:30Cùng sao khám phá
Số 16
17:45Nghề xưa còn lại
Số 16
18:00Khám phá Châu Âu
Số7
18:30TUOR DE VIET NAM
SỐ 44/45
19:00Thế giới tự nhiên 24/55
19:15Tour de Vietnam
Số 3/38
19:30Thế giới tự nhiên
Số 17
20:00Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
20:30Thực đơn đỉnh
Số 16
20:45Sống ở Việt Nam
Số 28
21:00Thế giới tự nhiên
Số 18
21:30Đi là đến
Số 8
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
22:30Thế giới tự nhiên
Số 19
23:00Theo dấu người xưa
Số 7
23:30Cùng sao khám phá
Số 16
23:45Nghề xưa còn lại
Số 16