Lịch phát sóng AXN HD Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
00:20Braindead (Season 1)
01:10Insane Or Inspired? (Season 1)
02:00Childhood's End (Season 1)
03:30Killjoys (Season 1)
04:20Killjoys (Season 1)
05:10The Voice (Season 10)
06:00The Voice (Season 10)
07:40Killjoys (Season 1)
08:30Killjoys (Season 1)
09:20Insane Or Inspired? (Season 1)
10:15Nitro Circus Live 2
10:45Nitro Circus Live 2
11:15Battlebots (Season 2)
12:10Braindead (Season 1)
13:00Hawaii Five-0 (Season 7)
lịch phát sóng AXN HD
13:50Macgyver (Season 1)
14:40Quantico (Season 2)
15:35The Blacklist (Season 4)
16:30Ebuzz
17:00Mondo Magic Singapore
17:30Battlebots (Season 2)
18:20Nitro Circus Live 2
18:50Nitro Circus Live 2
19:20The Amazing Race Asia (Season 5)
20:15Hawaii Five-0 (Season 7)
21:05Quantico (Season 2)
21:55Van Helsing
13:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
14:30Châu Á thân thương
Số 52
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
16:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
16:30Ký sự
Số 13
17:00Việt Nam xanh
Số 1
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
18:30Châu Á thân thương
Số 53
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109
20:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
20:30Việt Nam Discovery
Số 22
21:00Phố
Số 8
21:30Khám phá Châu Âu
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
22:30Châu Á thân thương
Số 51
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103