Lịch phát sóng AXN HD Chủ Nhật ngày 22-10-2017

GiờChương trình
00:50Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
02:20Macgyver (Season 2)
X-Ray + Penny
03:15American Ninja Warrior (Season 6)
Miami Qualifying (Part 1)
04:15American Ninja Warrior (Season 6)
Miami Qualifying (Part 2)
05:05Dig (Season 1)
Armageddon Protocol
06:00Blue Bloods (Season 7)
Hard Bargain
06:50Ncis: Los Angeles (Season 8)
From Havana With Love
07:40Rude(Ish) Tube
Episode 7
08:10Rude(Ish) Tube
Episode 8
08:40Alias (Season 1)
So It Begins
09:35Taken (Season 1)
Mattie G.
10:30Despicable Me
Prod Year 2010
12:20Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 6
13:15Ncis: Los Angeles (Season 8)
From Havana With Love
14:05Macgyver (Season 2)
X-Ray + Penny
15:00Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
16:30Blue Bloods (Season 7)
Hard Bargain
17:25American Ninja Warrior (Season 6)
Venice Qualifying (Part 2)
18:20Rude(Ish) Tube
Episode 7
18:50Rude(Ish) Tube
Episode 8
lịch phát sóng AXN HD
19:15Criminal Minds: Beyond Borders (Season 1)
De Los Inocentes
20:10Ncis: Los Angeles (Season 8)
From Havana With Love
21:05Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
22:35Taken (Season 1)
Mattie G.
23:30Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 6
09:30Hồn Việt
Số 11 (PL)
10:00Thực đơn đỉnh
Số 11
10:15Sống ở Việt Nam
Số 7
10:30Thế giới tự nhiên
Số 21
11:00Hồn Việt
Số 11
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 11
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 22
12:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
13:00Cùng sao khám phá
Số 11
13:15Nghề xưa còn lại
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 23
14:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
14:30Thực đơn đỉnh
Số 11
14:45Sống ở Việt Nam
Số 7
15:00Thế giới tự nhiên
Số 24
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Đi là đến (PL)
Số 10
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
16:30Thế giới tự nhiên
Số 25
17:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
17:30Cùng sao khám phá
Số 11
17:45Nghề xưa còn lại
Số 11
18:00Thế giới tự nhiên
Số 26
18:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
19:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
19:15Tour de Vietnam
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 23
20:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
20:30Thực đơn đỉnh
Số 11
20:45Sống ở Việt Nam
Số 7
21:00Thế giới tự nhiên
Số 24
21:30Đi là đến (PL)
Số 10
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
22:30Thế giới tự nhiên
Số 25
23:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
23:30Cùng sao khám phá
Số 11
23:45Nghề xưa còn lại
Số 11