Lịch phát sóng AXN HD Chủ Nhật ngày 29-10-2017

GiờChương trình
00:00Ncis: Los Angeles (Season 8)
Battle Scars
00:25Valor (Season 1)
Soldier Ready
00:55Asia's Got Talent (Season 2)
Episode 3
01:20Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
02:25Macgyver (Season 2)
Episode 5
02:50Macgyver (Season 2)
Skull + Electromagnet
03:20American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 1)
03:40American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 1)
04:10American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 2)
04:30American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 2)
05:05Battlebots (Season 2)
Episode 8
05:30Rude(Ish) Tube
Episode 8
06:00Blue Bloods (Season 7)
Shadow Of A Doubt
06:50Ncis: Los Angeles (Season 8)
Battle Scars
07:40Rude(Ish) Tube
Episode 9
08:10Rude(Ish) Tube
Episode 10
08:40Alias (Season 1)
Truth Be Told
09:55Despicable Me 2
Prod Year 2013
11:45Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 7
12:40Ncis: Los Angeles (Season 8)
Battle Scars
lịch phát sóng AXN HD
13:30Macgyver (Season 2)
Skull + Electromagnet
14:25Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
15:55Blue Bloods (Season 7)
Shadow Of A Doubt
16:50Criminal Minds: Beyond Borders (Season 1)
The Matchmaker
17:45Rude(Ish) Tube
Episode 9
18:15Rude(Ish) Tube
Episode 10
18:45Rude(Ish) Tube
Episode 57
19:15David Blaine: Beyond Magic
Prod Year 2016
20:10Ncis: Los Angeles (Season 8)
Battle Scars
21:05Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
22:35Taken (Season 1)
A Clockwork Swiss
23:30Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 7
12:00Thế giới tự nhiên
Số 29
12:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
13:00Cùng sao khám phá
Số 12
13:15Nghề xưa còn lại
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 30
14:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
14:30Thực đơn đỉnh
Số 12
14:45Sống ở Việt Nam
Số 8
15:00Thế giới tự nhiên
Số 31
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Đi là đến (PL)
Số 11
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 32
17:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
17:30Cùng sao khám phá
Số 12
17:45Nghề xưa còn lại
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 33
18:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 11
19:00Hương vị Việt
Số 2 (PL)
19:15Tour de Vietnam
Số 13
19:30Thế giới tự nhiên
Số 30
20:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
20:30Thực đơn đỉnh
Số 12
20:45Sống ở Việt Nam
Số 8
21:00Thế giới tự nhiên
Số 31
21:30Đi là đến (PL)
Số 11
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 32
23:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
23:30Cùng sao khám phá
Số 12
23:45Nghề xưa còn lại
Số 12