Lịch phát sóng AXN HD thứ 2 ngày 16-1-2017

GiờChương trình
00:45Battlebots (Season 2)
01:40Dig (Season 1)
02:30The Voice (Season 9)
04:10The Blacklist (Season 3)
05:00Dig (Season 1)
06:00Wipeout (Season 7)
06:50American Ninja Warrior (Season 5)
07:40The Blacklist (Season 3)
08:35Ncis: Los Angeles (Season 6)
09:30The Voice (Season 9)
11:10Csi: Crime Scene Investigation (Season 15)
12:05Childhood's End (Season 1)
13:50American Ninja Warrior (Season 5)
14:45The Blacklist (Season 3)
lịch phát sóng AXN HD
15:40The Voice (Season 9)
17:25Ncis: Los Angeles (Season 6)
18:20Macgyver (Season 1)
19:15Caught On Camera (Season 7)
20:10Battlebots (Season 2)
21:05The Amazing Race Asia (Season 5)
22:00Quantico (Season 2)
22:55The Blacklist (Season 4)
23:50Quantico (Season 2)
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
21:00Valentine's Day
23:05The Big Bang Theory S8
23:30The Big Bang Theory S8
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92
16:00Thế giới tự nhiên
Số 46
16:30Việt Nam Discovery
Số 19
17:00Phố
Số 7
17:30Khám phá Châu Âu
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
18:30Châu Á thân thương
Số 47
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
20:00Thế giới tự nhiên
Số 47
20:30Sắc màu văn hóa
Số 10
21:00Di sản Việt Nam
Số 7
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
22:30Châu Á thân thương
Số 45
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90