Lịch phát sóng AXN HD thứ 2 ngày 2-7-2018

GiờChương trình
00:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 8
Tập 8
01:00Phiêu Lưu Ký Tập 42
Tập 42
02:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 31
Tập 31
03:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 21
Tập 21
04:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 8
Tập 8
05:00Phiêu Lưu Ký Tập 42
Tập 42
06:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 30
Tập 30
07:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 20
Tập 20
08:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 7
Tập 7
09:00Phiêu Lưu Ký Tập 41
Tập 41
10:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 30
Tập 30
11:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 20
Tập 20
12:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 7
Tập 7
13:00Phiêu Lưu Ký Tập 41
Tập 41
14:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 30
Tập 30
15:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 20
Tập 20
16:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 7
Tập 7
17:00Phiêu Lưu Ký Tập 41
Tập 41
18:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 30
Tập 30
19:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 21
Tập 21
lịch phát sóng AXN HD
20:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 8
Tập 8
21:00Phiêu Lưu Ký Tập 42
Tập 42
22:00Hán Sở Tranh Hùng Tập 31
Tập 31
23:00Rồng Bay Phượng Múa Tập 21
Tập 21
09:00Thế giới tự nhiên
Số 8
09:30Hồn Việt
Số 2
10:00Quê nhà tôi ơi
Số 15
10:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
10:30Thế giới tự nhiên
Số 9
11:00Nhịp sống quanh ta
Số 13
11:30Cùng sao khám phá
Số 15
11:45Nghề xưa còn lại
Số 15
12:00Thế giới tự nhiên
Số 10
12:30Việt Nam Đất Nước Con người
Số 8
13:00Thực đơn đỉnh
Số 15
13:15Sống ở Việt Nam
Số 27
13:30Thế giới tự nhiên
Số 11
14:00Đi là đến
Số 7
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
15:00Thế giới tự nhiên
Số 12
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Theo dấu người xưa
Số 6
16:00Cùng sao khám phá
Số 15
16:15Nghề xưa còn lại
Số 15
16:30Thế giới tự nhiên
Số 13
17:00Khám phá Châu Âu
Số 11
17:30Hương vị Việt
Số 3
17:45Tour de Vietnam
Số 31
18:00Khám phá Châu Âu
Số1
18:30Ẩm thực quanh ta
Số 11/68
19:00Thực đơn đỉnh
Số 15/16
19:15Sống ở Việt Nam
Số 15/26
19:30Thế giới tự nhiên
Số 11
20:00Đi là đến
Số 7
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
21:00Thế giới tự nhiên
Số 12
21:30Theo dấu người xưa
Số 6
22:00Cùng sao khám phá
Số 15
22:15Nghề xưa còn lại
Số 15
22:30Thế giới tự nhiên
Số 13
23:00Khám phá Châu Âu
Số 11
23:30Hương vị Việt
Số 3
23:45Tour de Vietnam
Số 31