Lịch phát sóng AXN HD thứ 2 ngày 20-11-2017

GiờChương trình
00:25The Blacklist (Season 5)
Episode 8
01:20Ncis: Los Angeles (Season 8)
Unleashed
02:15Caught On Camera (Season 2)
Trapped
03:10The Amazing Race (Season 26)
Great Way To Start A Relationship
04:30Alias (Season 1)
Reckoning
05:30Rude(Ish) Tube
Episode 16
06:00Hannibal (Season 2)
Naka-Choko
06:50Rude(Ish) Tube
Episode 9
07:20Rude(Ish) Tube
Episode 10
07:50Alias (Season 2)
The Enemy Walks In
08:45American Ninja Warrior (Season 6)
National Finals - Part 2 (Part 1)
09:35Hawaii Five-0 (Season 7)
Ka’ili Aku (Snatchback)
10:25Criminal Minds: Suspect Behavior (Season 1)
Jane
11:20Rude(Ish) Tube
Episode 9
11:50Rude(Ish) Tube
Episode 10
12:20Asia's Got Talent (Season 2)
Episode 6
13:50Alias (Season 2)
The Enemy Walks In
14:45Quantico (Season 2)
Zrtorch
15:40American Ninja Warrior (Season 6)
National Finals - Part 2 (Part 1)
16:35Hawaii Five-0 (Season 7)
Ka’ili Aku (Snatchback)
lịch phát sóng AXN HD
17:30Macgyver (Season 2)
Episode 8
18:20Nitro Circus Live (Season 2)
Just A Couple Of Tourists
18:45Nitro Circus Live (Season 2)
The Big One
19:15Team Ninja Warrior (Season 2)
Finals Week 1
20:10The Fast And The Furious: Tokyo Drift
Prod Year 2006
22:00Taken (Season 1)
Gone
22:55The Blacklist (Season 5)
Episode 8
23:50Rude(Ish) Tube
Episode 15
10:30Thế giới tự nhiên
Số 50
11:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 15
11:30Cùng sao khám phá
Số 15
11:45Nghề xưa còn lại
Số 15
12:00Thế giới tự nhiên
Số 51
12:30Hồn Việt
Số 14 (PL) (PL)
13:00Thực đơn đỉnh
Số 15
13:15Sống ở Việt Nam
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 1
14:00Đi là đến (PL)
Số 14
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
15:00Thế giới tự nhiên
Số 2
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 14
16:00Cùng sao khám phá
Số 15
16:15Nghề xưa còn lại
Số 15
16:30Thế giới tự nhiên
Số 3
17:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 14
17:30Hương vị Việt
Số 5 (PL)
17:45Tour de Vietnam
Số 16
18:00Thế giới tự nhiên
Số 4
18:30Ẩm thực quanh ta
Số 49
19:00Thực đơn đỉnh
Số 16
19:15Sống ở Việt Nam
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 1
20:00Đi là đến (PL)
Số 14
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
21:00Thế giới tự nhiên
Số 2
21:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 14
22:00Cùng sao khám phá
Số 15
22:15Nghề xưa còn lại
Số 15
22:30Thế giới tự nhiên
Số 3
23:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 14
23:30Hương vị Việt
Số 5 (PL)
23:45Tour de Vietnam
Số 16