Lịch phát sóng AXN HD thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:45Battlebots (Season 2)
01:40Dig (Season 1)
02:30The Voice (Season 9)
04:10The Blacklist (Season 3)
05:05Dig (Season 1)
06:00Wipeout (Season 7)
06:50American Ninja Warrior (Season 5)
07:40The Blacklist (Season 3)
08:30Ncis: Los Angeles (Season 6)
09:25The Voice (Season 9)
11:05Wipeout (Season 7)
11:55Ebuzz
12:25Childhood's End (Season 1)
13:55American Ninja Warrior (Season 5)
14:50The Blacklist (Season 3)
lịch phát sóng AXN HD
15:45The Voice (Season 9)
17:25Ncis: Los Angeles (Season 6)
18:20Macgyver (Season 1)
19:15Caught On Camera (Season 7)
20:10Battlebots (Season 2)
21:05The Amazing Race Asia (Season 5)
22:00Quantico (Season 2)
22:55The Blacklist (Season 4)
23:50Quantico (Season 2)
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
20:10The Flash S1
21:00Joe's Apartment
22:20The Big Bang Theory S8
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
22:45The Big Bang Theory S8
23:10Major Crimes S4
16:30Việt Nam Discovery
Số 22
17:00Phố
Số 8
17:30Khám phá Châu Âu
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 110
18:30Châu Á thân thương
Số 54
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 111
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 11
20:30Sắc màu văn hóa
Số 12
21:00Sắc màu không gian
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
22:30Châu Á thân thương
Số 52
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105