Lịch phát sóng AXN HD thứ 2 ngày 23-10-2017

GiờChương trình
00:25The Blacklist (Season 5)
The Endling
01:20Dig (Season 1)
Armageddon Protocol
02:10Cyril: Simply Magic (30min Version)
Singapore (Part 2)
02:40Alias (Season 1)
So It Begins
03:35Battlebots (Season 2)
Episode 8
04:30Rude(Ish) Tube
Episode 49
05:00Rude(Ish) Tube
Episode 7
05:30Rude(Ish) Tube
Episode 8
06:00Hannibal (Season 1)
Amuse-Bouche
06:50Battlebots (Season 2)
Episode 9
07:40Alias (Season 1)
Parity
08:30American Ninja Warrior (Season 6)
St Louis Qualifying (Part 1)
09:25Ncis: Los Angeles (Season 7)
Come Back
10:20Blue Bloods (Season 6)
Hold Outs
11:15Battlebots (Season 2)
Episode 9
12:05Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
12:10Asia's Got Talent (Season 2)
Episode 2
13:35People Behaving Badly
How To Lose Friends And Infuriate People
13:40People Behaving Badly
How To Lose Friends And Infuriate People
14:05People Behaving Badly
2 Bad 2 Furious
lịch phát sóng AXN HD
14:10People Behaving Badly
2 Bad 2 Furious
14:35Alias (Season 1)
Parity
14:40Alias (Season 1)
Parity
15:25Quantico (Season 1)
Clear
15:35Quantico (Season 1)
Clear
16:15American Ninja Warrior (Season 6)
St Louis Qualifying (Part 1)
16:30American Ninja Warrior (Season 6)
St Louis Qualifying (Part 1)
17:10Ncis: Los Angeles (Season 7)
Matryoshka
17:25Ncis: Los Angeles (Season 7)
Matryoshka
18:00Macgyver (Season 2)
X-Ray + Penny
18:20Macgyver (Season 2)
Episode 4
18:50Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 6
19:15Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 6
19:40Inside Man
Prod Year 2006
20:10Blue Crush
Prod Year 2002
22:00Taken (Season 1)
A Clockwork Swiss
22:55The Blacklist (Season 5)
The Endling
23:50Rude(Ish) Tube
Episode 7
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
15:00Thế giới tự nhiên
Số 25
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
16:00Cùng sao khám phá
Số 11
16:15Nghề xưa còn lại
Số 11
16:30Thế giới tự nhiên
Số 26
17:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
17:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
17:45Tour de Vietnam
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 27
18:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
19:00Thực đơn đỉnh
Số 12
19:15Sống ở Việt Nam
Số 8
19:30Thế giới tự nhiên
Số 24
20:00Đi là đến (PL)
Số 10
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 10
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
21:00Thế giới tự nhiên
Số 25
21:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
22:00Cùng sao khám phá
Số 11
22:15Nghề xưa còn lại
Số 11
22:30Thế giới tự nhiên
Số 26
23:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
23:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
23:45Tour de Vietnam
Số 12