Lịch phát sóng AXN HD thứ 3 ngày 16-5-2017

GiờChương trình
00:45THE AMAZING RACE (SEASON 29)
CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
01:40BLUE BLOODS (SEASON 6)
GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
02:30THE VOICE (SEASON 9)
GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 9)
04:1012 MONKEYS (SEASON 1)
12 CON KHỈ (PHẦN 1)
05:00THE APPRENTICE ASIA
NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á
06:00THE APPRENTICE ASIA
NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á
06:5012 MONKEYS (SEASON 1)
12 CON KHỈ (PHẦN 1)
07:40BLUE BLOODS (SEASON 6)
GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
08:30THE APPRENTICE ASIA
NGƯỜI TẬP SỰ CHÂU Á
09:30THE VOICE (SEASON 9)
GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 9)
11:10BLUE BLOODS (SEASON 6)
GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
12:05HAWAII FIVE-0 (SEASON 7)
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
13:00THE BLACKLIST (SEASON 4)
DANH SÁCH ĐEN (PHẦN 4)
13:5512 MONKEYS (SEASON 1)
12 CON KHỈ (PHẦN 1)
14:50THE VOICE (SEASON 9)
GIỌNG HÁT HAY (PHẦN 9)
lịch phát sóng AXN HD
16:30BLUE BLOODS (SEASON 6)
GIA ĐÌNH CẢNH SÁT (PHẦN 6)
17:25QUANTICO (SEASON 2)
QUANTICO (PHẦN 2)
18:20HAWAII FIVE-0 (SEASON 7)
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
19:15CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 1)
TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 1)
20:10MACGYVER (SEASON 1)
MACGYVER (PHẦN 1)
21:05AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7)
CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
22:00QUANTICO (SEASON 2)
QUANTICO (PHẦN 2)
22:55CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2)
TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
23:50QUANTICO (SEASON 2)
QUANTICO (PHẦN 2)
16:50PERSON OF INTEREST S5
ĐỐI TƯỢNG QUAN TÂM, TẬP 9
17:40THE MENTALIST S3
NHÀ NGOẠI CẢM PHẦN 3, TẬP 15
18:30GOTHAM S2
GOTHAM PHẦN 2, TẬP 6
19:20THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 15
19:45THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 16
20:10IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 6
20:35IMPRACTICAL JOKERS
NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA DẠI DỘT, TẬP 7
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
21:00GOTHAM S3
GOTHAM (PHẦN 3), TẬP 18
21:50MAJOR CRIMES S5
ĐỘI TRỌNG ÁN (PHẦN 5)
22:40THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 15
23:05THE BIG BANG THEORY S6
HỌC THUYẾT VỤ NỔ LỚN PHẦN 6, TẬP 16
23:30GOTHAM S3
GOTHAM (PHẦN 3), TẬP 18
18:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 6
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 15
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 58
20:00Thế giới tự nhiên
Số 36
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 10
21:00Theo dấu người xưa
Số 23
21:30Hành trang sống
Số 20
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 54
22:30Trải nghiệm cùng Remys
tập 4
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 6
23:30Khám phá Kumamoto
Tập 3