Lịch phát sóng AXN HD thứ 3 ngày 24-10-2017

GiờChương trình
00:20Valor (Season 1)
Espirit De Corps
00:50Alias (Season 1)
Parity
01:15Ncis: Los Angeles (Season 7)
Matryoshka
01:40Ncis: Los Angeles (Season 7)
Matryoshka
02:10Hannibal (Season 1)
Amuse-Bouche
02:30Hannibal (Season 1)
Amuse-Bouche
03:05Battlebots (Season 2)
Episode 9
03:20Battlebots (Season 2)
Episode 9
04:05American Ninja Warrior (Season 6)
St Louis Qualifying (Part 1)
04:15American Ninja Warrior (Season 6)
St Louis Qualifying (Part 1)
05:05Alias (Season 1)
Parity
05:10Alias (Season 1)
Parity
06:00Hannibal (Season 1)
Potage
06:50Battlebots (Season 2)
Episode 10
07:40Alias (Season 1)
A Broken Heart
08:30American Ninja Warrior (Season 6)
St Louis Qualifying (Part 2)
09:25Ncis: Los Angeles (Season 7)
Matryoshka
10:15Blue Bloods (Season 6)
Flags Of Our Fathers
11:10Battlebots (Season 2)
Episode 10
12:05Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 6
lịch phát sóng AXN HD
12:55Macgyver (Season 2)
X-Ray + Penny
13:45Alias (Season 1)
A Broken Heart
14:40Quantico (Season 1)
Answer
15:35American Ninja Warrior (Season 6)
St Louis Qualifying (Part 2)
16:25Ncis: Los Angeles (Season 7)
Matryoshka, Part 2
17:15Rude(Ish) Tube
Episode 7
17:45Rude(Ish) Tube
Episode 8
18:15Taken (Season 1)
A Clockwork Swiss
19:10Rude(Ish) Tube
Episode 48
19:40Rude(Ish) Tube
Episode 49
20:10Hellevator
Asylum
21:05Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 7
22:00Valor (Season 1)
Soldier Ready
22:55Blue Bloods (Season 7)
Shadow Of A Doubt
23:50Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 7
13:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 25
14:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
14:30Cùng sao khám phá
Số 11
14:45Nghề xưa còn lại
Số 11
15:00Thế giới tự nhiên
Số 26
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
16:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
16:15Tour de Vietnam
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 27
17:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
17:30Thực đơn đỉnh
Số 12
17:45Sống ở Việt Nam
Số 8
18:00Thế giới tự nhiên
Số 28
18:30Hồn Việt
Số 12
19:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
19:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 25
20:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
20:30Cùng sao khám phá
Số 11
20:45Nghề xưa còn lại
Số 11
21:00Thế giới tự nhiên
Số 26
21:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
22:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
22:15Tour de Vietnam
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 27
23:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
23:30Thực đơn đỉnh
Số 12
23:45Sống ở Việt Nam
Số 8