Lịch phát sóng AXN HD thứ 3 ngày 27-11-2018

GiờChương trình
00:00WAR OF THE WORLDS
ĐẠI CHIẾN THẾ GIỚI
02:00A WRINKLE IN TIME
NẾP GẤP THỜI GIAN
03:55THE AMAZING SPIDER-MAN
NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG
06:15NOVEMBER CRIMINALS
TRUY TÌM HUNG THỦ
07:45BLACK PANTHER
CHIẾN BINH BÁO ĐEN
10:00FAST AND FURIOUS
QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 4
11:55BREATHE
TRONG TỪNG NHỊP THỞ
14:00ATOMIC BLONDE
ĐIỆP VIÊN BÁO THÙ
15:55TANGLED
CÔNG CHÚA TÓC MÂY
17:40MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION
NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: QUỐC GIA BÍ ẨN
20:00THE AMAZING SPIDER-MAN 2
NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG PHẦN 2
22:25A WRINKLE IN TIME
NẾP GẤP THỜI GIAN
04:30Thế giới tự nhiên
Số 13
05:00Khám phá Châu Âu
Số 11
05:30Hương vị Việt
Số 3
05:45Tour de Vietnam
Số 31
06:00Thế giới tự nhiên
Số 14
06:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
07:00Thực đơn đỉnh
Số 16
07:15Sống ở Việt Nam
Số 28
lịch phát sóng AXN HD
07:30Thế giới tự nhiên
Số 8
08:00Hồn Việt
Số 2
08:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
08:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
09:00Thế giới tự nhiên
Số 9
09:30Nhịp sống quanh ta
Số 13
10:00Cùng sao khám phá
Số 15
10:15Nghề xưa còn lại
Số 15
10:30Thế giới tự nhiên
Số 10
11:00Việt Nam Đất Nước Con người
Số 8
11:30Thực đơn đỉnh
Số 15
11:45Sống ở Việt Nam
Số 27
12:00Thế giới tự nhiên
Số 11
12:30Đi là đến
Số 7
13:00Quê nhà tôi ơi
Số 15
13:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
13:30Thế giới tự nhiên
Số 12
14:00Theo dấu người xưa
Số 6
14:30Cùng sao khám phá
Số 15
14:45Nghề xưa còn lại
Số 15
15:00Thế giới tự nhiên
Số 13
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Khám phá Châu Âu
Số 11
16:00Hương vị Việt
Số 3
16:15Tour de Vietnam
Số 31
16:30Thế giới tự nhiên
Số 14
17:00Ẩm thực quanh ta
Số 65
17:30Thực đơn đỉnh
Số 16
17:45Sống ở Việt Nam
Số 28
18:00Khám phá Châu Âu
Số2
18:30Hồn Việt
Số 12/13 ( 15,16)
19:00Quê nhà tôi ơi
Số 7/16 ( 11,12)
19:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 4/16
19:30Thế giới tự nhiên
Số 12
20:00Theo dấu người xưa
Số 6
20:30Cùng sao khám phá
Số 15
20:45Nghề xưa còn lại
Số 15
21:00Thế giới tự nhiên
Số 13
21:30Khám phá Châu Âu
Số 11
22:00Hương vị Việt
Số 3
22:15Tour de Vietnam
Số 31
22:30Thế giới tự nhiên
Số 14
23:00Ẩm thực quanh ta
Số 65
23:30Thực đơn đỉnh
Số 16
23:45Sống ở Việt Nam
Số 28