Lịch phát sóng AXN HD thứ 3 ngày 31-1-2017

GiờChương trình
00:45People Behaving Badly
01:15Nitro Circus Live 2
01:45Insane Or Inspired? (Season 1)
02:35The Voice (Season 9)
04:15The Blacklist (Season 3)
05:05Ncis: Los Angeles (Season 6)
06:00Ncis: Los Angeles (Season 6)
06:50American Ninja Warrior (Season 5)
07:40The Blacklist (Season 3)
08:35Ncis: Los Angeles (Season 6)
09:30The Voice (Season 9)
10:25The Voice (Season 9)
12:05Macgyver (Season 1)
13:00The Blacklist (Season 4)
13:55American Ninja Warrior (Season 5)
lịch phát sóng AXN HD
14:45The Blacklist (Season 3)
15:35The Voice (Season 9)
17:15Ncis: Los Angeles (Season 6)
18:10Quantico (Season 2)
19:05Nitro Circus Live 2
19:35Nitro Circus Live 2
20:05People Behaving Badly
20:35Nitro Circus Live 2
21:05Killjoys (Season 1)
22:00Hawaii Five-0 (Season 7)
22:55Braindead (Season 1)
23:50Hawaii Five-0 (Season 7)
23:00Soccer
Asian Qualifiers - Road to Russia
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
14:30Châu Á thân thương
Số 61
15:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
16:30Sắc màu văn hóa
Số 14
17:00Sắc màu không gian
Số 2
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 126
18:30Châu Á thân thương
Số 62
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 1
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 127
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
20:30Việt Nam Discovery
Số 26
21:00Theo dấu người xưa
Số 9
21:30Hành trang sống
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 122
22:30Châu Á thân thương
Số 60
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 32
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 123