Lịch phát sóng AXN HD thứ 4 ngày 1-2-2017

GiờChương trình
00:00Stalker S1
00:55Mom S2
01:20Rizzoli & Isles S6
02:15The Mentalist S4
03:10Stalker S1
04:00Stalker S1
04:50Veronica Mars S1
05:40Rizzoli & Isles S6
06:30Major Crimes S4
07:20Gotham S2
08:10Friends S8
08:35Friends S8
09:00The Flash S1
09:50Gotham S3
10:40Blindspot S2
lịch phát sóng AXN HD
11:30The Big Bang Theory S9
11:55The Big Bang Theory S9
12:20Friends S8
12:45Friends S8
13:10The Flash S1
14:00Gotham S2
14:50Major Crimes S4
15:40The Mentalist S4
16:30Gotham S2
17:20The Big Bang Theory S9
17:45The Big Bang Theory S9
18:10The Mentalist S4
19:00Dc's Legends Of Tomorrow S2
19:50Izombie S2
20:40The Big Bang Theory S9
21:05The Big Bang Theory S9
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
21:30Dc's Legends Of Tomorrow S2
22:20Izombie S2
23:10Lethal Weapon S1
17:00Theo dấu người xưa
Số 9
17:30Hành trang sống
Số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
18:30Châu Á thân thương
Số 63
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
20:30Ký sự
Số 16
21:00Đi là đến
Số 6
21:30Ký sự rừng xanh số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 124
22:30Châu Á thân thương
Số 61
23:00Du lịch cùng các cô gái Yatata
Số 33
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 125