Lịch phát sóng AXN HD thứ 4 ngày 18-1-2017

GiờChương trình
00:45People Behaving Badly
01:15Nitro Circus Live 2
01:45Dig (Season 1)
02:35The Voice (Season 9)
04:15The Blacklist (Season 3)
05:05Dig (Season 1)
06:00Wipeout (Season 7)
06:50American Ninja Warrior (Season 5)
07:40The Blacklist (Season 3)
08:35Ncis: Los Angeles (Season 6)
09:30The Voice (Season 9)
11:10Wipeout (Season 7)
12:05Braindead (Season 1)
13:00People Behaving Badly
13:30Nitro Circus Live 2
lịch phát sóng AXN HD
14:00American Ninja Warrior (Season 5)
14:50The Blacklist (Season 3)
15:45The Voice (Season 9)
17:25Ncis: Los Angeles (Season 6)
18:15Hawaii Five-0 (Season 7)
19:10Exit
20:05People Behaving Badly
20:35Nitro Circus Live 2
21:05Killjoys (Season 1)
22:00Supernatural (Season 12)
22:55Exit
23:50Supernatural (Season 12)
20:10The Flash S1
22:35The Big Bang Theory S8
23:00The Big Bang Theory S8
23:25Major Crimes S4
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96
16:00Thế giới tự nhiên
Số 48
16:30Việt Nam Discovery
Số 20
17:00Theo dấu người xưa
Số 7
17:30Hành trang sống
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
18:30Châu Á thân thương
Số 49
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
20:00Thế giới tự nhiên
Số 49
20:30Ký sự
Số 12
21:00Đi là đến
Số 4
21:30Ký sự rừng xanh số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
22:30Châu Á thân thương
Số 47
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94