Lịch phát sóng AXN HD thứ 4 ngày 25-10-2017

GiờChương trình
00:45Rude(Ish) Tube
Episode 52
01:15Rude(Ish) Tube
Episode 53
01:45Ncis: Los Angeles (Season 7)
Matryoshka, Part 2
02:35Hannibal (Season 1)
Potage
03:25Battlebots (Season 2)
Episode 10
04:20American Ninja Warrior (Season 6)
St Louis Qualifying (Part 2)
05:10Alias (Season 1)
A Broken Heart
06:00Hannibal (Season 1)
Ceuf
06:50Battlebots (Season 2)
Episode 11
07:45Alias (Season 1)
Doppleganger
08:35American Ninja Warrior (Season 6)
Miami Qualifying (Part 1)
09:30Ncis: Los Angeles (Season 7)
Matryoshka, Part 2
10:25Blue Bloods (Season 6)
Back In The Day
11:20Battlebots (Season 2)
Episode 11
12:15Blue Bloods (Season 7)
Shadow Of A Doubt
13:10Taken (Season 1)
A Clockwork Swiss
14:05Alias (Season 1)
Doppleganger
15:00Quantico (Season 1)
Turn
15:55American Ninja Warrior (Season 6)
Miami Qualifying (Part 1)
16:50Ncis: Los Angeles (Season 7)
Revenge Deferred
lịch phát sóng AXN HD
17:45Blue Bloods (Season 7)
Shadow Of A Doubt
18:40Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
20:10Hellevator
House Of Trapped Souls
21:05Macgyver (Season 2)
X-Ray + Penny
22:00Ncis: Los Angeles (Season 8)
Battle Scars
22:55Supernatural (Season 13)
The Rising Son
23:50Hellevator
House Of Trapped Souls
21:50Lethal Weapon S2
Let It Ride
22:40The Big Bang Theory S10
The Emotion Detection Automation
23:05The Carbonaro Effect
Dangerously Drinkable
23:30Dc’s Legends Of Tomorrow S3
Zarri
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 25
12:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
13:00Cùng sao khám phá
Số 11
13:15Nghề xưa còn lại
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 26
14:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
14:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
14:45Tour de Vietnam
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 27
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
16:00Thực đơn đỉnh
Số 12
16:15Sống ở Việt Nam
Số 8
16:30Thế giới tự nhiên
Số 28
17:00Hồn Việt
Số 12
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 29
18:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
19:00Cùng sao khám phá
Số 12
19:15Nghề xưa còn lại
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 26
20:00Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
20:30Hương vị Việt
Số 1 (PL)
20:45Tour de Vietnam
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 27
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
22:00Thực đơn đỉnh
Số 12
22:15Sống ở Việt Nam
Số 8
22:30Thế giới tự nhiên
Số 28
23:00Hồn Việt
Số 12
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12