Lịch phát sóng AXN HD thứ 4 ngày 28-3-2018

GiờChương trình
00:45Seal Team (Season 1)
The Spinning Wheel
01:4012 Monkeys (Season 2)
Year Of The Monkey
02:30Taken (Season 1)
Pilot
03:20Caught On Camera With Nick Cannon (Season 2)
High Energy
04:10Criminal Minds: Suspect Behavior (Season 1)
Death By A Thousand Cuts
05:00Braindead (Season 1)
Can The Top Rebel?
06:00Taken (Season 1)
Pilot
06:50Caught On Camera With Nick Cannon (Season 2)
High Energy
07:40Braindead (Season 1)
Can The Top Rebel?
08:30Criminal Minds: Suspect Behavior (Season 1)
Death By A Thousand Cuts
09:2512 Monkeys (Season 2)
Year Of The Monkey
10:20Taken (Season 1)
Pilot
11:10Caught On Camera With Nick Cannon (Season 2)
High Energy
12:05Killjoys 3
Heist, Heist, Baby
13:00The Blacklist (Season 5)
The Informant
13:55Braindead (Season 1)
Can The Top Rebel?
14:50Taken (Season 1)
Pilot
15:45Criminal Minds: Suspect Behavior (Season 1)
Death By A Thousand Cuts
16:4012 Monkeys (Season 2)
Year Of The Monkey
17:30Caught On Camera With Nick Cannon (Season 2)
High Energy
lịch phát sóng AXN HD
18:25Killjoys 3
Heist, Heist, Baby
19:20Scorpion King, The
Prod Year 2002
21:05Macgyver (Season 2)
Packing Peanuts + Fire
22:00Seal Team (Season 1)
The Spinning Wheel
22:55Supernatural (Season 13)
The Scorpion And The Frog
23:50The Elements: Cosentino
Earth
10:00Thực đơn đỉnh
Số 15
10:15Sống ở Việt Nam
Số 27
10:30Thế giới tự nhiên
Số 11
11:00Đi là đến
Số 7
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 15
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 15
12:00Thế giới tự nhiên
Số 12
12:30Theo dấu người xưa
Số 6
13:00Cùng sao khám phá
Số 15
13:15Nghề xưa còn lại
Số 15
13:30Thế giới tự nhiên
Số 13
14:00Khám phá Châu Âu
Số 11
14:30Hương vị Việt
Số 3
14:45Tour de Vietnam
Số 31
15:00Thế giới tự nhiên
Số 14
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
16:00Thực đơn đỉnh
Số 16
16:15Sống ở Việt Nam
Số 28
16:30Thế giới tự nhiên
Số 15
17:00Hồn Việt
Số 3
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
18:00Thế giới tự nhiên
Số 24
18:30Nhịp sống quanh ta
Số 17/18
19:00Cùng sao khám phá
Số 2
19:15Nghề xưa còn lại
Số 2
19:30Thế giới tự nhiên
Số 13
20:00Khám phá Châu Âu
Số 11
20:30Hương vị Việt
Số 3
20:45Tour de Vietnam
Số 31
21:00Thế giới tự nhiên
Số 14
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
22:00Thực đơn đỉnh
Số 16
22:15Sống ở Việt Nam
Số 28
22:30Thế giới tự nhiên
Số 15
23:00Hồn Việt
Số 3
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16