Lịch phát sóng AXN HD thứ 5 ngày 19-1-2017

GiờChương trình
00:45Macgyver (Season 1)
01:40Dig (Season 1)
02:30The Voice (Season 9)
04:10The Blacklist (Season 3)
05:05Dig (Season 1)
06:00Wipeout (Season 7)
06:50American Ninja Warrior (Season 5)
07:40The Blacklist (Season 3)
08:35Ncis: Los Angeles (Season 6)
09:30The Voice (Season 9)
11:10Wipeout (Season 7)
12:05Supernatural (Season 12)
12:55People Behaving Badly
13:25Nitro Circus Live 2
13:55American Ninja Warrior (Season 5)
lịch phát sóng AXN HD
14:50The Blacklist (Season 3)
15:40The Voice (Season 9)
17:20Ncis: Los Angeles (Season 6)
18:10Battlebots (Season 2)
19:05Ebuzz
19:35Insane Or Inspired? (Season 1)
20:30Van Helsing
22:55Macgyver (Season 1)
23:50Braindead (Season 1)
16:50Major Crimes S4
17:40The Mentalist S3
18:30Arrow S4
19:20The Big Bang Theory S8
19:45The Big Bang Theory S8
20:10The Flash S1
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98
16:00Thế giới tự nhiên
Số 49
16:30Ký sự
Số 12
17:00Đi là đến
Số 4
17:30Ký sự rừng xanh số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
18:30Châu Á thân thương
Số 50
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
20:00Thế giới tự nhiên
Số 50
20:30Việt Nam Discovery
Số 21
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
21:30Hương vị Việt
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 95
22:30Châu Á thân thương
Số 48
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 9
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 96