Lịch phát sóng AXN HD thứ 5 ngày 26-10-2017

GiờChương trình
00:45Rude(Ish) Tube
Episode 54
01:10Rude(Ish) Tube
Episode 55
01:40Ncis: Los Angeles (Season 7)
Revenge Deferred
02:30Hannibal (Season 1)
Ceuf
03:20Battlebots (Season 2)
Episode 11
04:15American Ninja Warrior (Season 6)
Miami Qualifying (Part 1)
05:10Alias (Season 1)
Doppleganger
06:00Hannibal (Season 1)
Entree
06:50People Behaving Badly
How To Lose Friends And Infuriate People
07:20People Behaving Badly
2 Bad 2 Furious
07:50Alias (Season 1)
Reckoning
08:40American Ninja Warrior (Season 6)
Miami Qualifying (Part 2)
09:30Ncis: Los Angeles (Season 7)
Revenge Deferred
10:20Blue Bloods (Season 6)
Cursed
11:10People Behaving Badly
How To Lose Friends And Infuriate People
11:40People Behaving Badly
2 Bad 2 Furious
12:10Ncis: Los Angeles (Season 8)
Battle Scars
13:00Supernatural (Season 13)
The Rising Son
13:55Alias (Season 1)
Reckoning
14:50Quantico (Season 1)
Clue
lịch phát sóng AXN HD
15:45American Ninja Warrior (Season 6)
Miami Qualifying (Part 2)
16:40Ncis: Los Angeles (Season 7)
Exchange Rate
17:30Ncis: Los Angeles (Season 8)
Battle Scars
18:25The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor
Prod Year 2008
20:30Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
22:00The Blacklist (Season 5)
Episode 5
22:55Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
22:35The Big Bang Theory S10
The Locomotion Reverberation
23:00Dolphin Tale 2
Dolphin Tale 2
11:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
11:30Cùng sao khám phá
Số 11
11:45Nghề xưa còn lại
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 26
12:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
13:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
13:15Tour de Vietnam
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 27
14:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
14:30Thực đơn đỉnh
Số 12
14:45Sống ở Việt Nam
Số 8
15:00Thế giới tự nhiên
Số 28
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Hồn Việt
Số 12
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 29
17:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
17:30Cùng sao khám phá
Số 12
17:45Nghề xưa còn lại
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 30
18:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
19:00Thực đơn đỉnh
Số 12
19:15Sống ở Việt Nam
Số 8
19:30Thế giới tự nhiên
Số 27
20:00Ẩm thực quanh ta
Số 45
20:30Thực đơn đỉnh
Số 12
20:45Sống ở Việt Nam
Số 8
21:00Thế giới tự nhiên
Số 28
21:30Hồn Việt
Số 12
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 29
23:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
23:30Cùng sao khám phá
Số 12
23:45Nghề xưa còn lại
Số 12