Lịch phát sóng AXN HD thứ 6 ngày 2-11-2018

GiờChương trình
00:00Phiêu Lưu Ký Tập 43
Tập 43
01:00Phiêu Lưu Ký Tập 44
Tập 44
02:00Khúc Hát Sa Mạc Tập 34
Tập 34
03:00Lưu Luyến Không Quên Tập 18
Tập 18
04:00Oan Gia Phòng Cấp Cứu Tập 17
Tập 17
05:04Khúc Hát Sa Mạc Tập 34
Tập 34
06:00Khúc Hát Sa Mạc Tập 33
Tập 33
07:00Lưu Luyến Không Quên Tập 17
Tập 17
08:00Oan Gia Phòng Cấp Cứu Tập 17
Tập 17
09:04Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 6
Tập 6
10:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 7
Tập 7
11:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 8
Tập 8
12:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 9
Tập 9
13:00Truyền Kì Nàng Mị Nguyệt Tập 10
Tập 10
14:00Lưu Luyến Không Quên Tập 17
Tập 17
15:00Khúc Hát Sa Mạc Tập 33
Tập 33
16:00Oan Gia Phòng Cấp Cứu Tập 17
Tập 17
17:04Lưu Luyến Không Quên Tập 17
Tập 17
18:00Khúc Hát Sa Mạc Tập 33
Tập 33
19:00Khúc Hát Sa Mạc Tập 34
Tập 34
lịch phát sóng AXN HD
20:00Lưu Luyến Không Quên Tập 18
Tập 18
21:00Phiêu Lưu Ký Tập 40
Tập 40
22:00Phiêu Lưu Ký Tập 41
Tập 41
23:00Phiêu Lưu Ký Tập 42
Tập 42
09:00Thế giới tự nhiên
Số 12
09:30Hồn Việt
Số 3
10:00Cùng sao khám phá
Số 15
10:15Nghề xưa còn lại
Số 15
10:30Thế giới tự nhiên
Số 13
11:00Khám phá Châu Âu
Số 11
11:30Hương vị Việt
Số 3
11:45Tour de Vietnam
Số 31
12:00Thế giới tự nhiên
Số 14
12:30Ẩm thực quanh ta
Số 65
13:00Thực đơn đỉnh
Số 16
13:15Sống ở Việt Nam
Số 28
13:30Thế giới tự nhiên
Số 15
14:00Hồn Việt
Số 3
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
15:00Thế giới tự nhiên
Số 16
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Nhịp sống quanh ta
Số 14
16:00Cùng sao khám phá
Số 16
16:15Nghề xưa còn lại
Số 16
16:30Thế giới tự nhiên
Số 17
17:00Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
17:30Thực đơn đỉnh
Số 16
17:45Sống ở Việt Nam
Số 28
18:00Khám phá Châu Âu
Số5
18:30Đi là đến
Số 13/28 ( 5)
19:00Quê nhà tôi ơi
Số 3/16 ( 11,12)
19:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16/16
19:30Thế giới tự nhiên
Số 15
20:00Hồn Việt
Số 3
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
21:00Thế giới tự nhiên
Số 16
21:30Nhịp sống quanh ta
Số 14
22:00Cùng sao khám phá
Số 16
22:15Nghề xưa còn lại
Số 16
22:30Thế giới tự nhiên
Số 17
23:00Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
23:30Thực đơn đỉnh
Số 16
23:45Sống ở Việt Nam
Số 28