Lịch phát sóng AXN HD thứ 6 ngày 20-1-2017

GiờChương trình
00:45People Behaving Badly
01:15Ebuzz
01:45Dig (Season 1)
02:35The Voice (Season 9)
04:15The Blacklist (Season 3)
05:05Dig (Season 1)
06:00Wipeout (Season 7)
06:50American Ninja Warrior (Season 5)
07:40The Blacklist (Season 3)
08:35Ncis: Los Angeles (Season 6)
09:30The Voice (Season 9)
11:10Wipeout (Season 7)
12:05Caught On Camera (Season 7)
13:00Battlebots (Season 2)
13:55American Ninja Warrior (Season 5)
lịch phát sóng AXN HD
14:50The Blacklist (Season 3)
15:45The Voice (Season 9)
17:25Ncis: Los Angeles (Season 6)
18:15The Blacklist (Season 4)
19:10Insane Or Inspired? (Season 1)
20:05People Behaving Badly
20:35Ebuzz
21:05Criminal Minds: Beyond Borders (Season 1)
22:00The Blacklist (Season 4)
22:55The Amazing Race Asia (Season 5)
23:50The Blacklist (Season 4)
13:00Đi là đến
Số 4
13:30Ký sự rừng xanh số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
14:30Châu Á thân thương
Số 50
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
16:00Thế giới tự nhiên
Số 50
16:30Việt Nam Discovery
Số 21
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
17:30Hương vị Việt
Số 8
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
18:30Châu Á thân thương
Số 51
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
20:00Thế giới tự nhiên
Số 51
20:30Sắc màu văn hóa
Số 11
21:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
21:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 97
22:30Châu Á thân thương
Số 49
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 10
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 98