Lịch phát sóng AXN HD thứ 6 ngày 27-10-2017

GiờChương trình
00:25Macgyver (Season 2)
X-Ray + Penny
01:20Ncis: Los Angeles (Season 7)
Exchange Rate
02:15Hannibal (Season 1)
Entree
03:10People Behaving Badly
How To Lose Friends And Infuriate People
03:40People Behaving Badly
2 Bad 2 Furious
04:10American Ninja Warrior (Season 6)
Miami Qualifying (Part 2)
05:05Alias (Season 1)
Reckoning
06:00Hannibal (Season 1)
Sorbet
06:50People Behaving Badly
You Give Bad A Bad Name
07:20People Behaving Badly
Hurts So Bad
07:50Alias (Season 1)
Color Blind
08:40American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 1)
09:30Ncis: Los Angeles (Season 7)
Exchange Rate
09:35Ncis: Los Angeles (Season 7)
Exchange Rate
10:20Blue Bloods (Season 6)
Stomping Ground
10:25Blue Bloods (Season 6)
Stomping Ground
11:10People Behaving Badly
You Give Bad A Bad Name
11:15Valor (Season 1)
Soldier Ready
11:40People Behaving Badly
Hurts So Bad
12:10The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor
Prod Year 2008
lịch phát sóng AXN HD
14:10Alias (Season 1)
Color Blind
15:00American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 1)
15:50Quantico (Season 1)
Care
16:40Ncis: Los Angeles (Season 7)
The Seventh Child
17:30Battlebots (Season 2)
Episode 9
18:20The Blacklist (Season 5)
Episode 5
19:15Rude(Ish) Tube
Episode 50
19:45Rude(Ish) Tube
Episode 51
20:10Valor (Season 1)
Soldier Ready
21:05Despicable Me 2
Prod Year 2013
23:00Hellevator
Asylum
23:50Supernatural (Season 13)
The Rising Son
12:00Thế giới tự nhiên
Số 27
12:30Ẩm thực quanh ta
Số 45
13:00Thực đơn đỉnh
Số 12
13:15Sống ở Việt Nam
Số 8
13:30Thế giới tự nhiên
Số 28
14:00Hồn Việt
Số 12
14:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
14:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 29
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
16:00Cùng sao khám phá
Số 12
16:15Nghề xưa còn lại
Số 12
16:30Thế giới tự nhiên
Số 30
17:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
17:30Thực đơn đỉnh
Số 12
17:45Sống ở Việt Nam
Số 8
18:00Thế giới tự nhiên
Số 31
18:30Đi là đến (PL)
Số 11
19:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
19:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 28
20:00Hồn Việt
Số 12
20:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
20:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 29
21:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
22:00Cùng sao khám phá
Số 12
22:15Nghề xưa còn lại
Số 12
22:30Thế giới tự nhiên
Số 30
23:00Hồn Việt
Số 12 (PL)
23:30Thực đơn đỉnh
Số 12
23:45Sống ở Việt Nam
Số 8