Lịch phát sóng AXN HD thứ 6 ngày 3-2-2017

GiờChương trình
00:05Stalker S1
00:55Mom S2
01:20Rizzoli & Isles S6
02:15The Mentalist S4
03:10Stalker S1
04:00Stalker S1
04:50Veronica Mars S1
05:40Rizzoli & Isles S6
06:30Major Crimes S4
07:20Gotham S2
08:10Friends S8
08:35Friends S8
09:00The Flash S1
09:50Arrow S5
10:40Lethal Weapon S1
lịch phát sóng AXN HD
11:30Blindspot S2
12:20Friends S8
12:45Friends S8
13:10The Flash S1
14:00Gotham S2
14:50Major Crimes S4
15:40The Mentalist S4
16:30Gotham S2
17:20The Big Bang Theory S9
17:45The Big Bang Theory S9
18:10The Big Bang Theory S10
18:35The Big Bang Theory S10
19:00Rush Hour 2
20:30Rush Hour 3
22:00The Big Bang Theory S9
22:25The Big Bang Theory S9
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
22:50Friends S8
23:05Stalker S1
23:50Veronica Mars S1
17:00Nhịp sống quanh ta
Số 9
17:30Hương vị Việt
Số 10
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 132
18:30Châu Á thân thương
Số 66
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 4
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 133
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 33
20:30Sắc màu văn hóa
Số 15
21:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 8
21:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 9
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 128
22:30Châu Á thân thương
Số 63
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 2
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 129