Lịch phát sóng AXN HD thứ 7 ngày 18-3-2017

GiờChương trình
00:10The Big Bang Theory S9
00:35The Big Bang Theory S9
01:00Those Who Can't S1
01:25Friends S8
01:50Friends S8
02:15Blindspot S1
03:05Those Who Can't S1
03:30World's Dumbest
04:20Rizzoli & Isles S3
05:10Blindspot S1
06:00The Flash S2
06:50The Flash S2
07:40The Flash S2
lịch phát sóng AXN HD
08:30The Flash S2
09:20The Flash S2
10:10The Hangover Part Ii
11:50Rush Hour 2
13:20We're The Millers
15:10World's Dumbest
16:00The Mentalist S7
16:50The Flash S2
17:40The Flash S2
18:30World's Dumbest
19:20Arrow S5
20:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
21:00Joe's Apartment
22:20Scooby-Doo
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
23:50The Big Bang Theory S10
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 33
16:30Sắc màu văn hóa
Số 27
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 14
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 15
18:00Khám phá Nhật Bản
Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
18:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 8
19:00Đừng làm vậy
Số 8
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 34
20:30Ký sự
Số 31
21:00Việt Nam xanh
Số 9
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 13 (PL)
22:00Khám phá Nhật bản
Số 20 (PL) (PL)
22:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 6
23:00Đừng làm vậy
Số 6