Lịch phát sóng AXN HD thứ 7 ngày 20-5-2017

GiờChương trình
14:50CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2)
TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
15:45CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2)
TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
16:40ASIA'S GOT TALENT
TÌM KIẾM TÀI NĂNG CHÂU Á
18:15AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7)
CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
19:10AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7)
CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
20:05THE APARTMENT: RISING STARS EDITION
CĂN HỘ: PHIẾN BẢN NHỮNG NGÔI SAO MỚI NỔI
21:05HAWAII FIVE-0 (SEASON 6)
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
21:55TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1)
ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
22:50HAWAII FIVE-0 (SEASON 6)
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
23:40SUPERNATURAL (SEASON 12)
SIÊU NHIÊN (PHẦN 12)
00:35THE AMAZING RACE (SEASON 29)
CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
01:30THE AMAZING RACE (SEASON 29)
CUỘC ĐUA KỲ THÚ (PHẦN 29)
02:25HAWAII FIVE-0 (SEASON 6)
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 6)
03:15MACGYVER (SEASON 1)
MACGYVER (PHẦN 1)
04:10MACGYVER (SEASON 1)
MACGYVER (PHẦN 1)
lịch phát sóng AXN HD
05:05CSI: CYBER (SEASON 2)
ĐỘI ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRÊN MẠNG (PHẦN 2)
06:00CHILDHOOD'S END (SEASON 1)
KẾT THÚC ẤU THƠ
07:40AMERICAN NINJA WARRIOR (SEASON 7)
CHIẾN BINH NINJA MỸ (PHẦN 7)
08:35THE APARTMENT: RISING STARS EDITION
CĂN HỘ: PHIẾN BẢN NHỮNG NGÔI SAO MỚI NỔI
09:30CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2)
TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
10:25CRIMINAL MINDS: BEYOND BORDERS (SEASON 2)
TƯ DUY TỘI PHẠM: BÊN NGOÀI BIÊN GIỚI (PHẦN 2)
11:20HAWAII FIVE-0 (SEASON 7)
ĐẶC NHIỆM HAWAII (PHẦN 7)
12:15TEAM NINJA WARRIOR (SEASON 1)
ĐỘI CHIẾN BINH NINJA (PHẦN 1)
13:10QUANTICO (SEASON 2)
QUANTICO (PHẦN 2)
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 61
02:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 8
03:00Khám phá Nhật Bản
tập 10
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 62
04:00Thế giới tự nhiên
Số 37
04:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
05:00Đi là đến
Số 20
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 65
06:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 10
07:00Khám phá Nhật Bản
tập 12
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 66
08:00Thế giới tự nhiên
Số 38
08:30Theo đuổi ước vọng
Số 2
09:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 10
09:30Hương vị Việt (PL) số 10
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 63
10:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 9
11:00Khám phá Nhật Bản
tập 11
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 64
12:00Thế giới tự nhiên
Số 39
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 3
13:00Theo dấu người xưa
Số 23 (PL)
13:30Hành trang sống
Số 20 (PL)