Lịch phát sóng AXN HD thứ 7 ngày 21-1-2017

GiờChương trình
00:25Macgyver (Season 1)
01:20The Voice (Season 10)
03:05The Voice (Season 10)
04:00Nitro Circus Live 2
04:30Nitro Circus Live 2
05:00People Behaving Badly
05:30People Behaving Badly
06:00People Behaving Badly
06:30People Behaving Badly
07:00Nitro Circus Live 2
07:30Nitro Circus Live 2
08:00Caught On Camera (Season 7)
08:50Caught On Camera (Season 7)
09:40Battlebots (Season 2)
10:30People Behaving Badly
lịch phát sóng AXN HD
11:00Ebuzz
11:30Macgyver (Season 1)
12:20Childhood's End (Season 1)
14:00Supernatural (Season 12)
14:50Killjoys (Season 1)
15:40Killjoys (Season 1)
16:30Nitro Circus Live 2
17:00Nitro Circus Live 2
17:30Insane Or Inspired? (Season 1)
18:20Exit
19:15Csi: Cyber (Season 1)
20:10Csi: Cyber (Season 1)
21:05Macgyver (Season 1)
22:00Childhood's End (Season 1)
23:30Supernatural (Season 12)
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
16:00Thế giới tự nhiên
Số 51
16:30Sắc màu văn hóa
Số 11
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
18:30Châu Á thân thương
Số 52
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
20:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
20:30Ký sự
Số 13
21:00Việt Nam xanh
Số 1
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
22:30Châu Á thân thương
Số 50
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100