Lịch phát sóng AXN HD thứ 7 ngày 28-10-2017

GiờChương trình
00:45Taken (Season 1)
A Clockwork Swiss
01:40Ncis: Los Angeles (Season 7)
The Seventh Child
02:30Hannibal (Season 1)
Sorbet
03:20People Behaving Badly
You Give Bad A Bad Name
03:45People Behaving Badly
Hurts So Bad
04:10American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 1)
05:05Alias (Season 1)
Color Blind
06:00Battlebots (Season 2)
Episode 9
06:50American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 1)
07:35American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 2)
08:20Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 7
09:10Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
10:40Macgyver (Season 2)
X-Ray + Penny
11:35Taken (Season 1)
A Clockwork Swiss
12:25American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 1)
12:30Hellevator
Episode 2
13:15American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 2)
13:25Hellevator
Episode 3
14:05Supernatural (Season 13)
The Rising Son
14:15Supernatural (Season 13)
Episode 2
lịch phát sóng AXN HD
15:00Valor (Season 1)
Soldier Ready
15:10Alias (Season 1)
Truth Be Told
15:55Cyril: Simply Magic (30min Version)
Kuala Lumpur (Part 1)
16:25Cyril: Simply Magic (30min Version)
Kuala Lumpur (Part 2)
16:55Asia's Got Talent (Season 2)
Auditions (90min)
18:25American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 1)
19:15American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 2)
19:20American Ninja Warrior (Season 6)
Denver Qualifying (Part 2)
20:10Team Ninja Warrior (Season 2)
Qualifying Week 7
21:05Macgyver (Season 2)
Skull + Electromagnet
22:00Inside Man
Prod Year 2006
11:45Sống ở Việt Nam
Số 8
12:00Thế giới tự nhiên
Số 28
12:30Hồn Việt
Số 12
13:00Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
13:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
13:30Thế giới tự nhiên
Số 29
14:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
14:30Cùng sao khám phá
Số 12
14:45Nghề xưa còn lại
Số 12
15:00Thế giới tự nhiên
Số 30
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
15:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
16:00Thực đơn đỉnh
Số 12
16:15Sống ở Việt Nam
Số 8
16:30Thế giới tự nhiên
Số 31
17:00Đi là đến (PL)
Số 11
17:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
17:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12
18:00Thế giới tự nhiên
Số 32
18:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 11
19:00Cùng sao khám phá
Số 12
19:15Nghề xưa còn lại
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 29
20:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 12
20:30Cùng sao khám phá
Số 12
20:45Nghề xưa còn lại
Số 12
21:00Thế giới tự nhiên
Số 30
21:30Hồn Việt
Số 12 (PL)
22:00Thực đơn đỉnh
Số 12
22:15Sống ở Việt Nam
Số 8
22:30Thế giới tự nhiên
Số 31
23:00Đi là đến (PL)
Số 11
23:30Quê nhà tôi ơi
Số 9 (PL)
23:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 12