Lịch phát sóng AXN HD thứ 7 ngày 4-2-2017

GiờChương trình
00:40Veronica Mars S1
01:30Veronica Mars S1
02:20Veronica Mars S1
03:10Veronica Mars S1
04:00The Flash S1
04:50The Flash S1
05:40The Flash S1
06:30The Flash S1
07:20The Flash S1
08:10Rush Hour 2
09:40Rush Hour 3
11:10The Big Bang Theory S9
11:35The Big Bang Theory S9
12:00The Big Bang Theory S9
12:25The Big Bang Theory S9
lịch phát sóng AXN HD
12:50Friends S8
13:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
14:00The Flash S1
14:50The Flash S1
15:40Friends S8
16:05Friends S8
16:30Friends S8
16:55The Big Bang Theory S10
17:20Arrow S5
18:10Dc's Legends Of Tomorrow S2
19:00Scooby-Doo
20:30Joe's Apartment
21:50The Big Bang Theory S10
22:15Friends S8
22:40Friends S8
23:25Mom S2
lịch phát sóng AXN HD hôm nay
23:50Major Crimes S4
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 33
16:30Sắc màu văn hóa
Số 15
17:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 8
17:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 9
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 134
18:30Châu Á thân thương
Số 67
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 5
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 135
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 34
20:30Ký sự
Số 17
21:00Việt Nam xanh
Số 3
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 8 (PL)
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 130
22:30Châu Á thân thương
Số 65
23:00Vào bếp cùng Sashihara RinoSố 3
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 131